Kumpulan Lagu Rohani Kristen Bahasa Batak

Yukristen.com – Kumpulan lagu rohani kristen bahasa batak. Indonesia adalah negara yang luas dan terdiri dari berbagai macam agama, salah satunya adalah Kristen. Salah satu tempat yang banyak dinaungi penduduk Kristen Katolik dan Protestan adalah Batak.

Saking banyaknya penduduk Kristiani di Batak, sampai-sampai ada yang membuat lagu-lagu rohani dengan lirik berbahasa Batak. Pada kesempatan ini kami akan membagikan beberapa kumpulan lirik lagu rohani kristen bahasa Batak terbaru dan terpopuler.

Penyanyi lagu rohani batak yang terkenal antara lain Victor Hutabarat, Rani Simbolon, Nainggolan Sister, Eddy Silitonga, Tetty Manurung, Farid Hardja, Edo Kondolingit, Richard Kyoto, Yoppie Latul dan masih banyak lagi.

Pada kesempatan ini kita akan menulis beberapa lirik lagu rohani Kristen bahasa Batak yang terpopuler, mp3, terbaru, nonstop, full album, daftar lagu Kristen batak yang sering dinyanyikan di gereja dan ibadah raya.

Lagu rohani yang ditulis di sini seluruhnya menggunakan bahasa Batak baik Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing yang juga merupakan nama-nama Suku Batak di Sumatera Utara.

Lagu Rohani Kristen Bahasa Batak

Berikut adalah daftar kumpulan lirik lagu rohani berbahasa Batak yang sering dinyanyikan pada acara kegiatan ibadah umat Kristen baik ibadah sekolah minggu, natal, paskah, ibadah hari minggu, hari senin, penghiburan, kaum ibu, kaum remaja dan sebagainya.

1. Adong Sada Mual

Adong sada mual tung sai uli ni
Sombu do disi uasmi
Ai manang beha jorbut ni sahitmi
Namalum luhutna disi

Oloima jou-jou nai… lului mual nauli i
Sopola martuhor mual i… porsea diho nama i

Ai manang tudia mabaor mual i
Denggan do pangkorhon ni i
Sumurung do tumpal sijaloon ni
Na ro manahu i sian i

Ai aek hangoluan do goar ni i
Nadapot ni Jesus doi
Mudar na arga niusehon ni
Humokkop pardosa do i

Masihol do ho ro tahui mual i
Nang ho pe dijou tondi i
Ai holan naias maridi disi
Tarbaen tolhas tu surgo i

2. Songon Solu Di Tonga Tao

Song on solu di Tonga tao
Mangeol-eol di ullus-ullus alogoi
Tudos tusima ngolukki siganup ari
Ditikki sohutanda dope Tuhani

Saonari rohakku Dame
Dung jumpang au-ma Jesus Sipangolu au
Di dalan hasintongani do dapot au
Nasonang dibagasan damei

Dung Tuhan Jesus mian dinasa ngolukki
Dang hahurangan au, dibahen Tuhanki
Nasoadong dison, dapot ahu do i Tuhan
Godang di pasu-pasu

Lam gatda hadameon, sonang rohakki
Tong so hea do marsak ahu dingoluki
Hupujima goarMu o Tuhan Debata
Saleleng ngolukki

3. Ai Ho Do Parlinggomanki

Ai ho do parlinggomanki,
partabunianki
Sian saluhut musuhku
sian nasa marahpe
Ho batu mamak na tugu

Ai hodo haporusanki
ho si ramot di au
ditikki hapogotan ,
diakka pangunjunan
Au di palua Ho..

Dibaheni marsurak-surak au,
pamanganki mamuji goarmi
Glori Haleluyah pinuji ma Tuhan
marsangap marmulia ho

4. Songon Lali I

Marlojong ahu tu Ho oh Tuhan
Hapariron i gok di rohakki
Ho haposanki hutiop tongtong
Lam margogo ahu dibaen ho

Tikki jumpang ahu dihagogotan i
Nang galumbang pe ganggu rohakki
Ho haposanki hutiop tongtong
Lam margogo ahu dibaen ho

Songon lali i habang mansai timbo
Maninggalhon sude akka sidangolakki
Holan ho Tuhan pasabam rohakki
Ndada nasotarbahen ho Tuhan

5. Dibagasan Goarmi

Jesus jesus… Ai goarmi pamalum au
Jesus jesus… Palua sahiti
Jesus jesus… Di goarmi pos rohangki
Jesus jesus… Ho sipalua au

Dibagasan ho tung patar sude
Dibagasan ho laos marsinggang au
Lao marsomba au tu ho natumimbuli
Saleleng ni leleng nai…

6. Sai Hutagam

Sai hutagam do Tuhanku
Sai masihol rohangki
Di haroro ni Tuhanku
Songon na ni dok nai

Sai mardongan olop-olop
Hurian managam ho
Maranata ro o Tuhan
Amen sai tibu maro

Las ni roha ndang hapalang
Do manggohi rohangki
Dung binege soarana
Di naro Tuhan tai
Sai

Sai rade ale tondingku
Tagam panjouon nai
Sai tu langitan mano mu
Ho di Jesus Tuhan mi

7. Dung Tuhan Jesus Nampuna Au

Dung Tuhan Jesus nampuna au…
Songgop dameNa biarhu lao…
Taripar gogo ngoluna I…
Nasa dosangku naung sae do i…

Tabaritahon holong na I …Didia Tuhan tudoshon i
Tuk manumpahi tarlobida… sasada Jesus pinujima

Di Ho ngolungku.. las rohangki…
Jumolo Jesus siluaMi…
PangiringaonMu… tolongMu i…
Mangalo dosa nang rohangki…

Hibul ma ahu Jesus di Ho…
Sonang rohangku… tarapul do…
Mian di ahu… baen hataMi…
Paima das au tu lambungMi…

8. Patik Palimahon

Aha do among si bahen on ku tu ho
Na boi pa las roham di hatuaon ni umur mi
Tu tao na bagas da langean ku do
Mandiori pinarsitta ni roham
Asa boi paganjang umurmi

Dia do inong pinangido ni roham
Baen on ni anakmon asa tung las ma rohami
Manang aha pe inong
Sai ulaonku do
Nasa na tolap ni gogoki
Asa boi pasonang rohami

Sude parsatokkinan do
Nasa na dihasiangan on
Dang arta di portibi on
Na naeng si pasahatonki

Jalo ma sombakkon inong
Jalo ma sombakkon among
Ni dok ni patik palimahon i
Pasangaponku natoras mu
Ido naeng si ulahononku
Tu ari na naeng ro

Marsomba ujung au
Tu ho among, Tu ho inong

9. Ho Do Tuhan

Dang alani hagogonki
Baoi au mardalan di ngolukkon
Aut unang ho ma di lambungki
Tung so boi au songonon
Ho do hagogo on manukkoli au

Hubereng bohim laos martangiang au
Mangido au pangupi on di au
Sai tiop tanganku sai togu ma au
Ai ho do Tuhan pargogo di au

Dang alani hagogonki
Baoi au mardalan di ngolukkon
Aut unang ho ma di lambungki
Tung so boi au songonon
Ho do hagogo on manukkoli au

Hubereng bohim laos martangiang au
Mangido au pangupi on di au
Sai tiop tanganku sai togu ma au
Ai ho do Tuhan pargogo di au

10. Nda Tama Endehonen Ku

Nda tama endehonon ku
Pamujionku di Debata ku
O o nda tama halashononku
Denggan basaNa pangolu au

Pujionku ma Jahowa
Marhite sordam manang tulila
O… o pangkeon ku dohot arbab
Mambahen sangap di Tuhan i

Heleluya sai pujionku Tuhan i
Pasangapon ku goarNai
Tung saluhut angka uning-uningan i
Naeng pangkeonku baen pujian nauli
O… o pangkeon ku ma sarune
Rap dohot ogung mardongan odap
O… o rap dohot parhinaloan
Endehonon ku Tuhan tai.

11. Ho Do Pangondian

Di Parmudu-mudu Ho Tuhan
Dipalua Ho do au sian sasude angka dosakku
Didongani Ho do au

Diurupi Ho do au
Disude namasa di ngolungku
Ai Ho do Tuhanku
Ai Ho do Rajangku

Dame nasumurung diampehon Ho tu au
Patoguhon rohangki asa margogo
Dang diloas Ho au marsak
Dang diloas Ho tarilu
Mangadopi parngoluanki
Ai Ho do Tuhanku
Ai Ho do Rajangku

Tung Ho do Tuhan
Ho do pangondianki
Di pangoluanku hu asahon do Ho
Hu puji ma Ho saleleng di ngolungki

Tiop ma tanganku
Togu au tulambungmi
ho do tuhan haporusanki
Ai ho do tuhan,holan ho do rajangki

12. Nang Gumalunsang

nang gumalunsang akka laut nang rope halisunsung i
lao manghalomhon solukki molo Tuhan parhata saut
mandok hatana ikkon saut sai saut doi sai saut doi
sai saut do i

dang be mabiar au disi mangalugahon solukki
ai Tuhanku donganhi ai tung godang pe musuki
lao mangharomhon soluki sai lao do i sai lao do i
sian lambunghi

hatop marlojong do solukku tu raruan na so taraloau
naso adong be dapot hasusaan i tudos tusi nang pardalananhi
lao mandapothon surgo isipata naeng (sipata naeng), lonong do au (lonong do au)
sohalugaan (sohalugaan) galumbang i (galumbang i)

tudia ma (tudia nama)haporusanhi (haporusanhi)
ikkon hutiop tontong Jesus hi
ditogu2 tanganki didalan na sai maol i diparungkilon hasusaan tung Jesus haporusanhi nangpe di dalan lao tu surgo diiring Jesus au disi
nangpe di dalan lao tu surgo diiring Jesus au disi

13. Marlojong Au To Ho

Sai Mauas rohangku tu Ho o Jesus
Songon ursa malungun tu mualMu
Songonima siholhu tu Ho debataku
Andingan ma boi tataponku Ho Tuhan

Marlojong au tu Ho hululu Tuhan
Naeng huida bo hiMi
Sai mauas au tu Ho
Mabaor di ngolungki
Marlojong au tu Ho Hupaima Tuhan

Sai hupaima Ho Tuhan
Holan Ho sai hodo gogoku
Pos rohaku raphon Ho Jesus

14. Marlojong Au O Tuhan

Marlojong au o Tuhan
Tu hau pinarsilangMi
Mangido au sian Ho
Asi ni roham

Alani ale Tuhan
Tarbaen au sonang
Sogot di jolom
Di hasonangan

Kumpulan Lagu Rohani Kristen

Ada banyak lirik lagu-lagu rohani lain di blog ini yang telah dipublikasikan sebelumnya. Apabila ingin melihatnya, silahkan simak macam-macam lagu pujian dan penyembahan Kristen pada artikel melalui tautan berikut ini.

Kesimpulan

Itulah beberapa daftar lirik lagu rohani bahasa batak, mp3 terbaru populer, arvindo, toba, download lagu rohani batak nonstop, judika, victor hutabarat dan lain sebagianya. Semoga artikel ini bermnafaat untuk kita semua.

Baca :


Tinggalkan komentar